Aktuálne sa v meste Košice pobočka Dom farieb nenachádza