Aktuálne sa v meste Komárno pobočka TEDi nenachádza