Aktuálne sa v meste Komárno pobočka Metro nenachádza