Aktuálne sa v meste Komárno pobočka Drevona nenachádza