Aktuálne sa v meste Komárno pobočka Dom farieb nenachádza