Aktuálne sa v meste Komárno pobočka Diego nenachádza