Aktuálne sa v meste Komárno pobočka Retrogéria nenachádza