Aktuálne sa v meste Lučenec pobočka Retrogéria nenachádza