Aktuálne sa v meste Bratislava pobočka Dom farieb nenachádza