Aktuálne sa v meste Banská Bystrica pobočka Dom farieb nenachádza