Aktuálne sa v meste Komárno pobočka Koruna nenachádza