Aktuálne sa v meste Nitra pobočka Dom farieb nenachádza