Aktuálne sa v meste Sobrance pobočka Retrogéria nenachádza