Aktuálne sa v meste Liptovský Mikuláš pobočka Retrogéria nenachádza