Aktuálne sa v meste Kysucké Nové Mesto pobočka Retrogéria nenachádza