Aktuálne sa v meste Banská Bystrica pobočka Retrogéria nenachádza