Aktuálne sa v meste Banská Bystrica pobočka John Garfield nenachádza