Aktuálne sa v meste Sobrance pobočka Dom farieb nenachádza