Aktuálne sa v meste Poprad pobočka Retrogéria nenachádza