Aktuálne sa v meste Poprad pobočka Dom farieb nenachádza