Aktuálne sa v meste Liptovský Mikuláš pobočka Dom farieb nenachádza