Aktuálne sa v meste Banská Štiavnica pobočka Dom farieb nenachádza