Tempo Kondela - Tempo hity

16.07.2018 - 31.12.2019