Aktuálne sa v meste Komárno pobočka TPD nenachádza