Aktuálne sa v meste Komárno pobočka Ribbon nenachádza