Aktuálne sa v meste Komárno pobočka Otto nenachádza